Historie / současnost

SOUČASNOST

Biograf Český Ráj je po své generální rekonstrukci 2017/2018 nejmodernějším jednosálovým kinem s tradicí od roku 1923. Exteriér byl citlivě a věrně zrekonstruován do podoby z let 1923. Interiér budovy ctí původní prvky biografu, které se dochovaly. Některé stavební prvky zůstaly původní a proběhla jeho repase tak, aby původní duch jednosálového tradičního biografu zůstal zachován.
Uvnitř biografu je moderní klimatizovaný kinosál se 153 místy včetně balkonu. Kinosál je vybaven  3D objektovým zvukem DOLBY ATMOS a DCI projektorem s rozlišením 4K. 3D obraz je tvořen pomocí kruhové polarizace s pasivními brýlemi pro diváka. Projekční systém umožňuje HFR 48 (High Frame Rate)
Je možno promítat veškerý digitální obsah všetně analogové filmové 35mm kopie.  Kinosál je vybaven indukční smyčkou pro nesdoslýchavé. První tři řady v přízemí jsou vybaveny stolky zabudovanými v kinokřeslech a připojením 230V pro notebooky, které je možno použít při školeních a prezentacích. Pro školení a prezentace je sál pokryt WI-FI. Biograf disponuje audiovizuální místností pro různé využití. 

Klikněte pro prezentační video

 

Kinosál

HISTORIE

Tradice jičínského divadelnictví historicky vyrůstá z barokních náboženských produkcí zdejší jezuitské koleje. První záznam divadelního představení v Jičíně se vztahuje k roku 1628, kdy byla provedena hra Umučení Páně. Světsky laděné divadelní hry se tu uplatnily až v pobarokní době, první snad někdy po roce 1800. V 19. století do města zajížděly různé kočovné společnosti (se Zöllnerovou společností tu v letech 1854 a 1856 vystupoval i J. K. Tyl). V šedesátých letech se hrálo v hostinci „U Hrubých“ na Valdickém předměstí. Místní ochotníci se v poslední třetině století formovali v místních občanských spolcích: Občanské besedě, která pořádala představení v hostinci „U města Hamburku“ a Řemeslnické besedě, jejíž členové hráli v hostincích „U Cepků“, „U Němců“, v domě čp. 6 (U zlatého hroznu) na Valdštejnově náměstí nebo v aréně, postavené v areálu zámecké zahrady. Spolupráce obou sdružení vedla nakonec v roce 1875 k založení Jednoty divadelních ochotníků. Názorové třenice však členstvo Jednoty zakrátko rozklížily; v roce 1876 vznikl samostatný spolek Hálek a od roku 1883 byla obnovena samostatná činnosti divadelních sekcí Občanské a Řemeslnické besedy. Od roku 1899 inscenoval představení i dramatický odbor jičínského Sokola.

Stavbu nové divadelní budovy s biografem prosazovala korporace “Bio Český ráj, družstvo válečných poškozenců v Jičíně, společenstvo s ručením omezeným”, založená 26. dubna 1922, která získala – podobně jako jičínský Sokol – biografickou koncesi. Snaha o prosazení stavby druhého jičínského divadla v roce 1923 rozdělila jičínskou kulturní veřejnost na dva tábory. Odpůrci této myšlenky, sdružení kolem jičínského Sokola, v jehož starší a nevyhovující budově strádalo ono první jičínské divadlo, ale který mu nebyl schopen poskytnout lepší podmínky, poukazovali přitom na údajnou zbytečnost druhé stálé scény a na zbytečné finanční náklady s jejím zbudováním spojené. Prvotní plány ke stavbě vypracoval pro družstvo ing. František Holeček z Jičína, stavba byla však nakonec realizována podle projektu dodaného v únoru 1923 pražskou firmou Gröger, Hemerka a spol.  (účast architekta Kraupeho, jinak zcela neznámého, na plánech divadla je – jak objasnil Jiří Hilmera – tradovaným omylem regionální literatury). Stavební práce, prováděné jičínskou firmou Ing. Karel Vorel, pokračovaly rychle a slavnostní otevření budovy pro veřejnost se konalo 16. prosince 1923. Náklady na stavbu činily v úhrnu 1.200.000 korun. Efektní architektonická podoba objektu byla v průběhu pozdějších let silně znehodnocena vícero přestavbami.

Předsedou družstva byl v letech 1925-1938 MUDr. Josef Mrňák, představitel divadelního spolku Intimní scéna (od roku 1940 nesla budova název Mrňákovo divadlo). Vedle divadelních představení a promítání filmů budova tehdy sloužila také ke koncertům, besedám a dalším kulturním akcím. Po roce 1949, kdy skončil biograf v sokolovně i filmová promítání v Lidovém domě (Ruská ul. čp. 192), zde ale filmová představení převládla nad ostatními programy. Po 2. světové válce stavba sloužila jen pro účely promítání (dlouhá léta nesla název “Kino Svět”).Tehdejší vedení biografu a divadla si počínalo velkoryse a úspěšně, což dokládá i to, že se v Jičíně promítaly filmy souběžně s jejich pražskými premiérami a na divadelních prknech hostovali takové osobnosti jako Voskovec a Werich, klavírní virtuos Rudolf Firkušný, Ema Destinová, koncertovala tu Česká filharmonie a další.V letech 1957-1958 byla pak provedena generální oprava objektu, při níž byla budova vybavena novým technickým zařízením.V roce 1994 rozhodla městská rada o navrácení původního názvu „Biograf Český ráj“.

V přízemí jsou instalovány nové sedačky.  Biograf promítá zhruba 500 představení ročně a promítáme skoro každý den i o vánočních svátcích a na Silvestra. Hlavní časy začátků  projekce jsou v 17.00 a 19.30  Případně v 19.00, dětská představení hlavně o víkendech začínají v 15.00. V V předsálí je k dispozici také občerstvení kde naleznete nealkoholické nápoje , pro řidiče také nealko pivo a spousty druhů různých bonbónů a sladkostí.

Od 1. 3. 2005 provozují biograf Kulturní zařízení města Jičína.

 

Rozhodnutím zastupitelstva města Jičína bylo po dlouhých letech od poslední rekonstrukce biografu rozhodnuto o realizaci generální rekonstrukce budovy, která očistí biograf od přílepků a přístavků realizovaných za socialistického zřízení. Budou podvrtány a zachyceny proti klesání původní základy nesoucí hlavní rámovou konstukci budovy.
Biograf byl uzavřen 28.2.2017 a začala tak generální zásadní a dlouho vysněná rekonstrukce. Po jejím dokončení v květnu 2018 bude opět moderním biografem. Celá rekonstrukce probíhá v duchu výstavby kina v roce 1923. Zvenčí bude mít autentickou podobu jako před téměř sto lety.

generální rekonstrukce 2017/2018

Film o Jičíně, který byl zařazen Karlem Čáslavským do jeho pořadu Hledání ztraceného času. Pokud budete pozorně sledovat, uvidíte budovu našeho biografu zhruba 7 let po její dostavbě v celé své tehdejší kráse.

starafoto1

Takto vypadala budova bez pozdějších přístaveb. Původní účel nebyl biograf, ale divadlo, na přední části budovy jsou patrny obrovské klenby , které působily monumentálním dojmem.

starafoto3

Foto z roku 2006. zde již vidíte zasklení přední klenby, přístavby na bocích a také nad sálem byla postavena sedlová střecha ( kvůli vzduchotechnickému potrubí, které vytápí sál )

starafoto2

Nádherně nasvícení  původní budovy, která působila opravdu majestátním dojmem.

Znělka biografu

Znělku biografu  Český Ráj , která je promítána před každým představením pro nás vytvořila filmová škola Zlín. Režie a animace Verica Kordič, animace Ladislav Dejkuba , hudba a zvuk Matlaž Manček, pedagogický dohled Michael Carrington, námět Michal Miškovský. Znělka byla slavnostě uvedena při festivalu Jičín město pohádky v roce 2008

Autor textu o historii biografu : Pavel Panoch

Historické fotografie : Archiv Biograf Český ráj


Partneři KZMJ

mujicin.cz www.vespo.cz www.cesky-raj.info

Sociální sítě