Divadlo
Vstupenky
06. dubna So 18:00
Setkání symfonických orchestrů v Jičíně

Setkání symfonických orchestrů v Jičíně

NIPOS-ARTAMA PRAHA z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles a KZMJ pořádají pod záštitou ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH a SYMFONICKÝCH TĚLES 2019

Předprodej vstupenek od 25. 2. 2019 v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí v Jičíně a online zde. Poskytujeme slevy ZTP. Divadlo včetně baru je otevřeno vždy hodinu před začátkem představení či koncertu, na divadelní představení a koncerty na sezení je přísný zákaz vnášení občerstvení do sálu!

Festivalový koncert, I. etapa, Jičín:

Symfonický orchestr ZUŠ J. B. Foerstera Jičín

Školní symfonický orchestr vznikl v září 2014, a to díky autorskému muzikálu Eliška K. Smiřická, jehož premiéra se uskutečnila na jaře 2016 a které zhlédlo od té doby na osm tisíc diváků nejen doma, ale i v polské Swidnici.

Po dvou letech orchestr nastudoval další muzikál psaný pro ZUŠ Jičín „Stvoření světa“ a mnoho komponovaných programů, z nichž nejúspěšnější byl Adventní koncert s Bárou Basikovou v listopadu 2017, koncert v rámci festivalu Jičín město pohádky – „Pocta Vadimu Petrovovi“ ze skladeb tohoto významného skladatele za jeho osobní účasti a nejvýraznější bylo literárně hudební představení věnované k 100. výročí republiky „Ať žije republika!“.

Orchestr reprezentoval i Královéhradecký kraj v Senátu PČR na celostátní happeningové akci ZUŠ Open pod záštitou Nadace Magdaleny Kožené v květnu 2018.

Žáci mají možnost vystupovat za doprovodu orchestru i sólově a rádi doprovázejí sólovou hru či zpěv své vyučující. Orchestr úzce spolupracuje se školním Zámeckým pěveckým sborem.

Orchestr v současné době má 56 členů.

Bc. Jaroslava Komárková

Vystudovala hru na lesní roh na Pražské konzervatoři a poté nastoupila jako hráčka na lesní roh do Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích. Od roku 1987 vyučuje v Základní umělecké škole J. B. Foerstera Jičín hru na dechové nástroje, bicí a klavír.  Od roku 1993 ve škole pracuje jako ředitelka. V ZUŠ J. B. Foerstera založila mnoho souborů a komorních orchestrů, vedla školní pěvecký sbor i Smíšený pěvecký sbor Smetana Jičín a v roce 2014 založila a vede Školní symfonický orchestr ZUŠ J. B. Foerstera Jičín. V březnu 2016 obdržela Plaketu J. A. Komenského za pedagogickou práci z rukou starosty města a v roce 2017 převzala Medaili ministra školství II. stupně za vynikající dlouhodobou pedagogickou a manažerskou práci. V anketě „Žena regionu“ získala v roce 2017 třetí místo.

Orchestr Decapoda Ústí nad Orlicí

Symfonický orchestr Decapoda vznikl při ZUŠ J.Kociana v Ústí nad Orlicí v roce 2000 rozšířením původního orchestru smyčcového. Orchestr navštěvují povinně všichni žáci smyčcového oddělení  od 5. ročníku v rámci školního vzdělávacího plánu, výjimečně i žáci mladší. Ostatní žáci (z dechového a bicího oddělení) jsou vybíráni svými učiteli, dechové party jsou v symfonickém orchestru opravdu nesnadné. V současné době má  Decapoda  kolem  60 členů, rádi si přicházejí zahrát i někteří  bývalí žáci ZUŠ. Za svou ne příliš dlouhou existenci se Decapoda velice dobře umísťuje v soutěžích. Získala již 2.,3., a na jaře roku 2009 1. cenu v celostátním kole soutěže orchestrů ZUŠ. Často vystupuje na koncertech v Ústí n. Orlicí i okolí, např. pravidelně v adventním čase pořádá několik koncertů Rybovy České mše vánoční, včetně tradičního Tříkrálového koncertu.

Zkoušky a repertoár

Orchestr se schází jednou týdně na hodinu a půl. Od začátku ho vedla Miluše Barvínková, od září 2014 se přidala její dcera Lenka.  Rozdělily si repertoár, každá má svoje skladby, které diriguje, ale na nácviku se podílí obě. Shánět skladby pro studentský symfonický orchestr není snadné. Orchestr se snaží hrát originální skladby, protože aranže jsou často nekvalitní, nebo psané pro menší obsazení. Ale originální symfonické kusy jsou určené pro profesionální filharmonie a pro studenty nezřídka nehratelné. Přesto držíme v repertoáru skladby českých klasiků, hlavně Dvořáka a Smetany. V posledních letech se orchestr věnuje také populární filmovou hudbě.  Mezi nastudované skladby patří např. Karneval zvířat Camille Saint-Seanse, kterým provází kostýmované tance žáků tanečního oddělení ZUŠ, předehra k opeře Hubička, Slavnostní pochod Antonína Dvořáka, Polka z Prodané nevěsty Bedřich Smetany a další.

Zajímavé projekty z posledních let:

  • Orchestrální koncert s členy České filharmonie – vybraní členové si v červnu 2014 zahráli v orchestru tvořeném členy České filharmonie a dalších tří studentských orchestrů na třech open-air koncertech na pražském Hradčanském náměstí pod vedením dirigentů Ladislava Cíglera a Jiřího Bělohlávka. 
  • Festa academica – na pozvání Pěveckého sboru KOS z Litomyšle. Decapoda spolu se studentskými pěveckými sbory z celé ČR hrála světovou premiéru skladby České moře Eduarda Douši a mši Missa festiva od Johna Leawitta. Hlavní koncert festivalu se konal v Českém muzeu hudby v Praze, následovaly koncerty v Novém Jičíně, v litomyšlském Smetanově domě a v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
  • Decapoda All stars – orchestr složený z bývalých i současných členů Decapody, který vystoupil na jubilejním koncertě k oslavě 15. sezóny orchestru a narozenin dirigentky.
  • Spolupráce s německým orchestrem JSO včetně recipročních návštěv.

Bc. Miluše Barvínková

Vystudovala hru na housle na kroměřížské konzervatoři, docházela na soukromé hodiny k prof. Jiřímu Tomáškovi na pražské AMU. Po studiích hrála ve skupině prvních houslí ve Filharmonii Hradec Králové. Od roku 1989 vyučuje hru na housle a na violu na ZUŠ Jarolsava Kociana v Ústí nad Orlicí, od roku 2000 také hru v orchestru. Pravidelně se účastnila Letnich kurzů komorní hudby, kde studovala u prof. Foltýna a prof. Kvapila. Několikrát se také zúčastnila metodických kurzů prof. Kató Havas. Dirigentské lekce absolvovala u prof. Aleše Podařila na Konzervatoři Brno. Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vystudovala obor Učitelství pro ZUŠ. Dlouhou řadu let působila jako koncertní mistr Komorního orchestru Jaroslava Kociana a jako členka Ústeckého kvarteta. 21 z jejích žáků pokračuje ve studiu houslí nebo violy na konzervatořích. Za své pedagogické působení a kulturní přínos obdržela 14. října Cenu města Ústí nad Orlicí.

Bc. Lenka Barvínková, DiS.

Vystudovala hru na trombon na Konzervatoři Pardubice (ve třídě Aloise Mecha a Filipa Hájka) a sbormistrovství a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (u Marka Valáška a Marka Štryncla). V současné době studuje na Konzervatoři Pardubice dirigování u Tomáše Židka. Od roku 2009 vyučuje hudební výchovu na Gymnáziu Ústí nad Orlicí, kde založila a vede smíšený pěvecký sbor Vox coloris. Od roku 2011 působí na ZUŠ Jaroslava Kociana jako učitelka hra na trombon a zobcovou flétnu, korepetitorka tanečního oboru a sboru Čtyřlístek a druhá dirigentka symfonického orchestru Decapoda. V následujícím roce začala vyučovat hru na trombon a zobcovou flétnu i na ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Jako trombonistka a bastrombonistka se uplatňuje v řadě orchestrů a souborů, např. v Novoměstské filharmonii.

Novoměstská filharmonie Nové Město nad Metují

Novoměstská filharmonie je vynikající hudební těleso, které zaujme své posluchače nejen svojí velikostí, ale především vysokou uměleckou kvalitou. Je jedinou neprofesionální filharmonií v Královéhradeckém kraji. Navazuje na dlouholetou tradici Komorního orchestru, který roku 1960 založil dirigent Dušan Vrchoslav. V roce 1998 toto těleso přijal pod svoji taktovku Jaroslav Rybáček, který jej postupem času rozšířil do podoby symfonického orchestru, známého jako Novoměstský orchestr. Během svého působení na nejrůznějších koncertních podiích získal Novoměstský orchestr řadu prestižních ocenění, natočil CD Tance/Dances a nahrál filmovou hudbu pro snímky Síla lidskosti nebo Nickyho rodina. Od roku 2011 toto těleso nese název Novoměstská filharmonie (Nofi). Tradicí se pro ni staly každoročně pořádané tematické koncerty, které bývají mnohdy beznadějně vyprodány už během prvního dne. Repertoár, který je Nofi schopná zahrát začíná u taneční hudby, pokračuje přes muzikálové a filmové melodie, a končí na notových linkách velikánů klasické hudby. V současné době orchestr navštěvuje přes 65 hráčů, kteří jsou nebo byli žáky ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují a ZUŠ okolních měst. Ti nejmladší z nich mají teprve 13 let. Za poslední léta Nofi natočila další CD Filmové melodie a úspěšně se zúčastnila několika prestižních zahraničních soutěžních přehlídek a festivalů, na kterých získala řadu 1. cen, včetně titulů absolutních laureátů soutěží. Nofi dalece přesahuje to, k čemu bývají určeny orchestry základních uměleckých škol. Je skutečným inkubátorem talentů, který dovoluje hráčům růst pod rukou zkušených vedoucích a vychovává další generace nadějných umělců především v zodpovědnosti a lásce k hudbě.

Jaroslav Rybáček – dirigent 

Absolvent JAMU Brno a stážista na německé Hochschule für Musik “Franz Liszt”, dříve profesionální violoncellista, dnes pedagog a především dirigent. Z rodného Heřmanova Městce se přestěhoval do náchodského regionu, kde se mu podařilo svým elánem vytvořit či podpořit nejeden hudební projekt. Byl dlouholetým sbormistrem novoměstského smíšeného pěveckého sboru „Kácov“, se  kterým se kromě mnoha koncertů úspěšně zúčastnil českých i mezinárodních sborových festivalů a soutěží.

V současné době působí jako pedagog hry na violoncello v ZUŠ Nové Město nad Metují a je  dirigentem smyčcového orchestru „Archi con Brio“ a především „Novoměstské filharmonie“, která se těší veliké oblibě u publika nejen v domácích vodách, ale i v zahraničí, odkud se vracívá často ověnčená vavříny z mezinárodních orchestrálních festivalů a soutěží. 

Cena: 120 ,- Kč

Délka: 180 minut

Bezbariérový přístup: Ano 

Žánr: Koncert

Hrají:

Symfonický orchestr ZUŠ J. B. Foerstera Jičín, Orchestr Decapoda Ústí nad Orlicí a Novoměstská filharmonie Nové Město nad Metují

Místo představení:

Divadlo

Vstupenky:

Technická podpora

FORMULÁŘ

Pokud máte dotaz k online prodeji vstupenek, případně jste neobdrželi vstupenky, nevíte si rady a chcete poradit, klikněte na tlačítko "FORMULÁŘ" a zanechte nám svůj kontakt. My se s vámi následně spojíme tak rychle, jak to jen půjde. Obvykle reagujeme do 30 minut.

 

Partneři KZMJ

mujicin.cz www.vespo.cz www.cesky-raj.info

Sociální sítě